fbpx

ROMSKT KULTURARV I VÄSTERNORRLAND

ROMSKT KULTURARV I VÄSTERNORRLAND

Romskt kulturarv i Västernorrland är ett treårigt projekt med start i september 2021. Västernorrlands Museum, romska föreningen Djelem Djelem Lungone Dromenca i Sundsvall och den nationella föreningen É Romani Glinda samarbetar för att utforska befintlig kunskap och befintliga samlingar och arkiv i länets centrala kulturarvsinstitutioner. I projektet ingår också att utforska metoder för att samla och inhämta kunskap om romsk kultur tillsammans med den romska befolkningen. En viktig del av projektet är att utforska metoder för inkludering, delaktighet och medskapande med länsmuseet som en demokratisk arena och mötesplats.

Generellt finns få spår av romer i museisamlingar och i arkiven. Det material som finns har oftast ensidigt dokumenterat/skildrat romer från ett icke romskt perspektiv. Det finns därmed ett behov att utveckla strategier och handlingsplaner för att arbeta med det romska kulturarvet, med ett museiperspektiv och tillsammans med romer.

Syftet med projektet är att genom ett treårigt projekt skapa förutsättningarna för långsiktiga samarbeten med den romska befolkningen i länet för att kunna samla och dokumentera det romska kulturarvet. Projektet ska avslutas med en utställning och en kunskapsbank om romskt kulturarv i Västernorrland.

 

En serie samtal om romskt kulturarv


Projektets huvudfokus det kommande året är en samtalsserie om romskt kulturarv där museet bidrar med kunskap om att bevara och förmedla kulturarv och kulturhistoria, och där romska representanter bidrar med kunskap om romsk kultur och med kunskap om hur en kunskapsbank om romskt kulturarv bör formas i museets samlingar. Samtalsserien vänder sig till dig som är rom och bor i Västernorrland idag.

Träffarna inleds i november 2021 och avslutas i mars 2022. De som innehåller korta föredrag och informella samtal i en mindre grupp där vi tillsammans utforskar sätt att bevara och förmedla romskt kulturarv. Träffarna sker i huvudsak på webben men minst två äger rum dels på länsmuseet i Härnösand och dels i Sundsvall.

 

Tider för samtalsträffar 


Träff 01: Vad känner vi till om romskt kulturarv i Västernorrland idag?
Dag och tid: 2021-11-11, 13-15

Träff 02: Vad gör ett länsmuseum? Vilken roll kan museet spela i bevarande och förmedlande av romskt kulturarv?
Dag och tid: 2021-12-06, 13-15
Övriga tider meddelas i december.

Är du rom och vill delta i samtalsserien?
Kontakta oss: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., antikvarie Västernorrlands museum, ansvarig för träffarna.

 

Kontaktuppgifter till projektet


Kajsa Hartig, avdelningschef Västernorrlands museum, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Samanta Selimovic, Djelem Djelem Lungone Dromenca, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fred Taikon. É Romani Glinda, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.