fbpx

Le gláti på Tanto | Le Tantoindiánura - Barnen på Tanto | Tantoindianerna

Första boken av Fred Taikons nya serie Barnen från Tanto. Boken är på svenska och romska (Kalderáš), med illustrationer från Jonas Rahm. Boken är även inläst på medföljande cd skiva av Fred Taikon.

Fred är en romsk kille som växte upp i ett romskt läger som låg under tågbron i Tanto. I lägret fanns många barn som tillsammans med Fred och hans syskon hittade på olika lekar och mycket hyss.
Barnen startade vilda och högljuda cykeltävlingar med hopplockade cykeldelar.
De stred i rasande fart med dragna svärd och pilbågar mot Tantoindianerna. De spelade fotboll med egna påhittade regler och de retade gallfeber på målvakter som släppte in bollen i målet.

Passa på och lär er att göra en sälgpipa. Höjdpunkten av allt bus och hyss var när de blev bortjagade av koloniägarna då de pallade frukt. Följ Fred och hans vänner i de kommande böckerna om Barnen på Tanto och deras spännande händelser, äventyr och hyss och lådbilsbyggande.

O Fred si jekh řomanó šav kaj bariló ánde jekh řomaní bár telál le džedžesósko pódo kaj nakhél oprál pa Tanto. Ánde bar bešénas but gláti ánde jekh than le Fredóske phejánsa, kaj kerénas but khelimáta thaj vi turbatuné džéli. Le gláti liné pe te kerén bisikletonénge kúrsi. Von marénas pe sabjiénsa le Tantoindianonénsa, khelénas futbálo sar von kaménas, pe péngo řomanó módo. Thaj xoljarénas vi le manušés kaj térdjolas ánde futbalóski klétka, kána xasarélas e menča ánde klétka.
Katé vi šaj sičón sar kerél o manúš jekh kaštuní tuturjáza.

Prikáza sas, kána le gázde našavénas le gláti kána čorénas von lénge legúmi.

Džinén pa Fred thaj pa léske barátura ánde le knígi pa le gláti po Tanto, kaj vrjamása maj si te avén. Koté šaj džinén maj dur pa le glaténgi adventúri thaj darané džéli kaj kerénas. Thaj vi kana ánda vas kerénas kaštuné matóri.

Författare och översättare: Fred Taikon

Illustratör: Jonas Rahm

Inläst av: Fred Taikon

ISBN: 978-91-983621-0-7

Recension av Gunilla Lundgren

Fred Taikon Har skrivit sin första bok. En barnbok som handlar om hans uppväxt på Tanto på Södermalm i Stockholm i bärjan av femtiotalet. Förfataren Gunilla Lundgren har skrivt vad hon tycker om den.

Den här boken har jag längtat efter. Jag vet att Fred Taikon har arbetat med den länge och jag vet att han har letat efter en illustratör som är villig att samarbeta. Nu finns boken och samarbetet har blivit lyckat!

Boken beskriver en barndom på 1940 -50-talet, det är en barndom som är innehållsrik och där barnen har frihet att upptäcka sin omgivning. Det finns ganska många böcker om romska barn som har det svårt, här får vi läsa om barn som är kapabla, som hittar på lekar, som busar, samarbetar och roar sig. Bilderna följer texten utan att vare sig idealisera eller förmörka. Formatet är generöst och gör att det finns gott om utrymme för texten som är både på svenska och romska. Den här boken är utmärkt att använda i modersmålsundervisningen av romska, eftersom texterna på svenska och romska är parallella på varje uppslag. Men det är en bok som också borde nå utanför skolans väggar, den vänder sig främst till barn men även till vuxna. Tanto är välkänt med sina kolonilotter, hit kommer Cirkus Brazil Jack varje höst, här spelas teater, här grillas och firas. Jag tror att många kommer uppskatta att ta del av den här den här skildringen av Tanto. De kommer både känna igen sig och få ta del av en annan tid. Boken är den första i en planerad serie på fyra böcker, en för varje årstid. Jag ser fram emot fortsättningarna!