fbpx

Eldhärjad bosättning rivs

Romerna som bosatt sig i en liten skog utanför Högdalen vräktes obarmhärtig från sina 

 MG 6165 till nätetenkla skjul. I gryningen kom ett jätteuppbåd av poliser och entreprenörer som rev hela bosättningen. Men under natten mot den 1 september hade också börjat brinna i några av skjulen. Romer berättar om fasan att vakna till eld. Två män blev illa brända.

När ÉRG är där på förmiddagen den 1 september är rivningen i full gång. Romerna har redan lämnat platsen och sitter på en parkering en bit därifrån och väntar på utlovade biljetter för resan hem.

– Det är så totalt onödigt och bara en maktdemonstration mot de allra svagaste i samhället, säger en mycket frustrerad Thomas Hammarberg som är ordförande i den nya statliga kommissionen mot antiziganism.

 

 

 

 

Eldhärjad bosättning rivs

Romerna som bosatt sig i en liten skog utanför Högdalen vräktes obarmhärtig från sina enkla skjul. I gryningen kom ett jätteuppbåd av poliser och entreprenörer som rev hela bosättningen. Men under natten mot den 1 september hade också börjat brinna i några av skjulen. Romer berättar om fasan att vakna till eld. Två män blev illa brända.

 MG 6165 till nätet

 

När ÉRG är där på förmiddagen den 1 september är rivningen i full gång. Romerna har redan lämnat platsen och sitter på en parkering en bit därifrån och väntar på utlovade biljetter för resan hem.
– Det är så totalt onödigt och bara en maktdemonstration mot de allra svagaste i samhället, säger en mycket frustrerad Thomas Hammarberg som är ordförande i den nya statliga kommissionen mot antiziganism.
Han menar att detta är grymhet endast av politiska skäl.
– Det måste till en riktig lösning som tar hänsyn till romernas mänskliga rättigheter, säger han.
Han påpekar att romerna varit beredda att lämna lägret och städa upp efter sig men att de i och med gryningsräden inte fick den chansen.

 MG 6144 till nätet
– I Göteborg har man mer humana lösningar. Att som nu har gjorts, erbjuda alla en resa hem, är inte lösningen. Det som har hänt här idag är politikernas ansvar.
Han pekar runt och man kan se att de som bodde här inte ens hann ta med sig alla sina ägodelar som nu samlas ihop.
– Jag är mycket besviken. Nu beslagtar mycket av allt det som romerna inte fick med sig, säger Thomas Hammarberg.
Även de presenningar som kulturhuset Cyklopen har försett romerna med är kvar.
– Det som har skett här idag är alldeles för brutalt. Man vill skrämma romerna så att de inte kommer tillbaka och jag undrar vad allt detta kostar.
Han hoppas att det blir en utvärdering av denna massiva insats.
Många poliser på plats känner vanmakt och förtvivlan.
Towe Hägg är polisens pressansvarige. Hon pekar på de nedbrunna bostäderna.
– Teknikerna har varit här i natt och gjort en brandplatsundersökning.
Peter Eriksson, brandutredare hos polisens säger att man i dagsläget inte kan styrka brott när det gäller branden utan att det förmodligen handlar om en olyckshändelse.
På plats i lägret förutom ett uppbåd av poliser fanns Linda Olsson, kronofogde.

 MG 6168 till nätet
– Vi fick in en ansökan för två veckor sedan från Stockholms stad som är markägare. I den här typen av fall ska det ske skyndsamt, men vi tyckte att det krävdes lite tid för att hinna informera de boende så vi var här i måndags och i fredags. Socialtjänsten erbjöd den förra gruppen som var här i Högdalen någon form av boende som de då avböjde. Den här gången vet jag inte vad de har sagt. Men romerna som vi har träffat har alla varit mycket vänliga och det vet att det är olagligt att bo så här.
I det beslut som kronofogden har gett romerna står det att varje vuxen ska betala 600 kronor i böter. Där finns också ett hot om att böterna kan bli mycket högre om man tvingas riva lägret.
– Det är ett led i att kriminalisera romerna, säger den romske aktivisten Hans Caldaras som också är på plats. Då kanske man får rätt att stoppa dem vid gränsen.
Även de romer som bott i sina bilar har vräkts och bilarna har tagits i beslag.
Nere på parkering en bit ifrån bosättningen sitter alla romer i solen och väntar på sina biljetter. De är alla inställda på att åka tillbaka, antingen till Rumänien eller till Bulgarien.
– De flesta av romerna här kommer nog att återvända hem nu. Det måste ha varit en hemsk händelse när det började brinna, säger Thomas Hammarberg.

 MG 6139 till nätetEn av männen som skadades svårt vid branden var en romsk man som kommit dagen innan för att hämta sin avlidne far.
– De pengar romerna hade samlat in började också brinna, men lyckligtvis kan man fortfarande läsa serienumret på sedlarna. Annars hade ju allt varit förgäves, menar Thomas Hammarberg.

 

Text: Bengt O Björklund Foto: ÉRG