fbpx

Förekomst av olagliga register om romer eller personer av annat etniskt ursprung ska undersökas

Regeringen har gett Datainspektionen i uppdrag att undersöka om det förekommer olaglig registrering av romer eller personer av annat etniskt ursprung inom socialtjänsten och bostadsmarknaden. Förekomst av olagliga register om romer eller personer av annat etniskt ursprung ska undersökasRegeringen har gett Datainspektionen i uppdrag att undersöka om det förekommer olaglig registrering av romer eller personer av annat etniskt ursprung inom socialtjänsten och bostadsmarknaden.

 

 

Förekomst av olagliga register om romer eller personer av annat etniskt ursprung ska undersökas.

Regeringen har gett Datainspektionen i uppdrag att undersöka om det förekommer olaglig registrering av romer eller personer av annat etniskt ursprung inom socialtjänsten och bostadsmarknaden. Förekomst av olagliga register om romer eller personer av annat etniskt ursprung ska undersökasRegeringen har gett Datainspektionen i uppdrag att undersöka om det förekommer olaglig registrering av romer eller personer av annat etniskt ursprung inom socialtjänsten och bostadsmarknaden.

Under det arbete som har bedrivits inom Arbetsmarknadsdepartementet med den så kallade Vitboken om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet har det framkommit att omfattande behandling av integritetskänsliga personuppgifter med koppling till romskt ursprung har förekommit i offentlig verksamhet. Kartläggningen av romer har ofta varit av mer systematisk karaktär, till synes utan tillräckligt samband med handläggning av enskilda ärenden. Det har lett till att den romska minoritetsgruppen uttryckt oro för att otillbörlig personuppgiftsbehandling fortfarande förekommer. Diskriminering på bostadsmarknaden samt i möten med polis och socialtjänst är områden som återkommande har lyfts av romer och andra aktörer som särskilt problematiska.

- Romers oro för registrering är mot bakgrund av historien och dagens fördomar förståelig. Vi måste ta denna oro på allvar. Därför ger vi Datainspektionen detta uppdrag som ett led i att överbrygga förtroendeklyftan mellan den romska gruppen och samhället i övrigt. Min förhoppning är självfallet att myndigheten inte ska hitta något olagligt register, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Uppdraget ska redovisas senast den 5 december 2014.