Blinéngi tórta - Pettson och pannkakstårtan

Jekh lošásko thaj čudáto paramíči, sar te pekél o manúš jekh blinéngi tórta jekhé murtanóske kaj pherél berš trívar ándo berš. Katé arakhés vi le manušésko tačimós thaj vi o kamlimós le trajósko. Antrégo paramíči si ramomé ko baró kamlimós pa Švédo thaj pa sa le figúri kaj si andré kaj sváko si čačé karáktura.

 

ISBN 978-91-979328-9-9